Jun 17, 2011

ADAB BERNIAGA

Berniaga adalah salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Islam. Berniaga dari sudut bahasa bermaksud berdagang atau berjual beli. Manakala dari sudut istilah syarak pula, berniaga bermaksud pertukaran harta dengan harta mengikut syarat-syarat tertentu. Harta yang dimaksudkan di sini ialah semua jenis barangan yang bernilai di sisi syarak.


Jun 2, 2011

KUNGFU PRODIGY IZATI

The English version of Hikayat Kungfu Izati. Translation is no easy task, but I tried my best.